Featured

Handlanger van de duivel vertrokken naar zijn baas

pdkb1Een kenmerk van onze maatschappij is dat je een Nobelprijs voor de vrede geeft aan een berucht lid van de satanische sekte.

Het goede nieuw is dat Henry Kissinger de wereld geen verder kwaad kan berokkenen.

Zo wordt het gebracht:

Henry Kissinger, Amerikaans oud-minister, topdiplomaat en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, is op 100-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn bedrijf Kissinger Associates Inc bekendgemaakt.

Het is normaal in onze huidige maatschappij dat we de Nobelprijs voor de vrede geven aan de grootste oorlogsmisdadigers.

De man was zo gestoord dat hij ervan overtuigd was dat Amerika heel goed in staat zou zijn om een beperkte kernoorlog te voeren.

In Nuclear Weapons and Foreign Policy pleitte Kissinger bijvoorbeeld voor een beperkte nucleaire oorlog(in tegenstelling tot een totale nucleaire oorlog). Om de escalatie van een beperkte kernoorlog naar een totale kernoorlog te voorkomen - een zeer reëel en voor de hand liggend gevaar - stelde Kissinger voorwaarden voor waaronder een dergelijke oorlog zou kunnen plaatsvinden, zoals het gebruik van "diplomatie om aan onze tegenstander over te brengen wat we verstaan onder een beperkte nucleaire oorlog, of op zijn minst welke beperkingen we bereid zijn in acht te nemen."

Hij voerde aan dat "een oorlog die begon als een beperkte kernoorlog het voordeel zou hebben dat de beperkingen ervan hadden kunnen worden vastgesteld" voorafgaand aan de vijandelijkheden.

Vanuit dat soort gedachten komt tot op de dag van vandaag de overtuiging in Amerika dat zij in staat zijn om een kernoorlog te winnen.

De waarheid omtrent Henry Kissinger is een waarheid die je zo goed als nergens tegen komt. Niet bij de mainstream en niet bij de alternatieve media.

Wie Henry Kissinger zegt, zegt ook Klaus Schwab, want die twee waren onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Iedereen heeft de mond vol van de krankzinnige plannen van Klaus Schwab en zijn World Economic Forum. Maar, wie besteedt er aandacht aan wie Klaus Schwab werkelijk is en waarom hij al deze dingen doet?

Daarom moeten we terug naar het begin: De Joodse auteur en onderzoeker Henry Makow stelt dat er een geheim genootschap bestaat binnen de vrijmetselarij waarvan de leden alle touwtjes in handen hebben en die het kabbalistisch Judaïsme aanhangen.

Deze conclusie komt overeen met die van een expert op het gebied van de vrijmetselarij, de katholieke priester Maximiliaan Kolbe.

Kolbe concludeerde het volgende:

Kolbe kwam tot de conclusie dat de mensheid slachtoffer is geworden van een hoax die zo groots en allesomvattend is, dat het nauwelijks is te begrijpen. En dat dit dan ook de reden is dat de mensheid dan ook prompt in totale ontkenning schiet.

De mensheid staat onder controle van de vrijmetselarij, een satanische sekte. Het is een proxy voor kabbalistische Joden, voornamelijk bankiers (de Illuminati), vooral niet te verwarren met het Joodse volk. Deze sekte heeft al meer dan 200 jaar alles op onze planeet gedomineerd.

Wat wij ‘vrijheid’ noemen is een illusie, ons aangepraat via de door hen gecontroleerde media. Onze leiders zijn hun gewillige of gedwongen agenten.

Als bovenstaande conclusie van Kolbe en ook Makow waar is, dan moeten we naar de oorsprong van dat alles. 

Het begint allemaal honderden jaren geleden toen de beruchte satanische sekte is ontstaan:

Een satanische sekte die begint in 1666 (een jaartal waar de symboliek vanaf straalt) in wat nu Turkije heet:

"Either convert to Islam or die."  This was the choice the Turkish Sultan put to Sabbatai Zevi,  self-proclaimed Jewish "Messiah" in 1666.

By only pretending to convert, Zevi  resorted to a common Jewish practice. But Zevi was not an ordinary Jew. He led a popular heresy, based on Cabalism. The rabbis had denounced him and his followers. 

After his "conversion," over a million followers, who later included financiers like the Rothschilds, imitated his example. But they didn't just pretend to be Muslims or Christians. 
They pretended to be Jews as well.

Een berucht lid van de sekte is Henry Kissinger, waarvan ook wel wordt gezegd dat hij de handlanger van de duivel is.

Ook Klaus Schwab is uiteraard niet wat het lijkt en voor wie de echte geschiedenis van Schwab wil lezen, raden wij aan dit eerdere artikel te lezen en ook dit artikel.

Hier een hele korte video, waarin Klaus Schwab via een satellietverbinding een gesprek heeft met Kissinger.

Klaus Schwab begint nu zo arrogant te worden dat hij openlijk spreekt over de New World Order. Iets dat Henry Kissinger in het verleden ook al heeft gedaan.

Veel wat oudere mensen zullen de naam Henry Kissinger nog heel goed kennen en bij de jongere generatie zal dat wat minder zijn. Echter, iedereen zou bekend moeten zijn met deze naam, want hij is zonder enige twijfel een heel belangrijke schakel in het wereldwijde netwerk van de beruchte satanische sekte die uit is op totale wereldheerschappij.

Een nieuwe wereldmaatschappij die vaak de New World Order wordt genoemd, wat er op neerkomt dat een kleine elite de planeet voor zichzelf heeft, met ongeveer een half miljard mensen die dan nog leven om hen te dienen.

Op de volgende foto zie je een aantal lieden afgebeeld die stuk voor stuk horen bij de harde kern van de sekte en uiteraard ontbreekt ook Henry Kissinger daar niet.

pdkb2

Al jarenlang verkondigt Kissinger dat het tijd wordt voor een New World Order, zoals hij dat ook schreef in een artikel in de Wall Street Journal in 2014.

pdkb3

Origineel

Donate

Door ons te helpen, helpt u uzelf en anderen. Overweeg om onze inspanningen te steunen om boeken te vertalen en de site te onderhouden.